newstime2007.com

 

Sverige Valet 2006

 

Datoranimationens uppfinnare är svensk.

av Aapo Saask


På en ö  lämpligt nog med namnet Magnetic Island - utanför Australiens kust bor en svensk konstnär i exil. Som så många andra i det moderna medielandskapet har han höjts till skyarna och sedan dragits ner i dyn. Men han har lämnat ett bestående intryck på världen. Han gjorde de första elektroniska animeringarna redan på sextiotalet.

Hade han varit uppfinnare hade han hyllats som geni redan idag. Men han är en föregångare inom konstvärlden  och i den världen låter man gärna de riktigt stora dö innan de får sitt erkännande.

Vi vet alla hur Disneys kända tecknade filmer kom till  tusentals teckningar som filmades i en sekvens. Så görs en del tecknade filmer än idag. Men elektronisk animering har öppnat en helt ny värld inom filmen. Och den har möjliggjort dataspel och otaliga grafiska möjligheter inom affärsverksamhet och vetenskap. Och Ture Sjölander var den förste att göra elektroniskt manipulerade bilder. Och svensk TV visade resultatet och blev världsberömt som medial föregångare. Ture Sjölander experimenterade bland annat med frågan om hur mycket ett människoporträtt kan förvrängas innan det förvandlas till oigenkännlighet, något som förebådar den fantastiska morftekniken som idag används.

Gene Youngblood, som, jämsides med Marshall McLuhan, var den tidens namnkunnigaste mediefilosof ägnar ett helt kapitel i sin bok Expanded Cinema, 1970, åt experimenten på SVT. Expanded Cinema betyder såväl överträdelser av konventioner som sinnesutvidgande gränsöverskridningar. Experimenten var kanske inte helt fullgångna, men de ligger internationellt sett långt före sin tid jämfört med idag mer namnkunniga konstnärers aktiviteter, som t.ex. Nam June Paik och Bill Viola.

De filmer som omnämns är Time från 1965 avd Ture Sjölander och Bror Wikström, Monument från 1968 av Ture Sjölander och Lars Weck och Space in the Brain från 1969 av Ture Sjölander, Sven Höglund och Bror Wikström. Medan de flesta av dagens namnkunniga konstnärer bleknar har Ture Sjölander härigenom gått till konsthistorien för att stanna.

Sundsvallsgrabben Ture flyttade ner till Stockholm i början på sextiotalet.

Han slog igenom stort genom öppningsutställningen på Galleri Karlsson 1964. Hans bildspråk upprörde och skapade en skandal som etablerade Galleri Karlsson som den nya trenden för de unga konstnärerna. 1968 skapade han lika mycket upprörda känslor när filmen Monument visades och han försökte förklara.

Under några år var han uppburen i Frankrike, Italien, England och USA. I Sverige var avunden bland de etablerade kanske för stor. Visserligen köpte såväl Moderna Museet och Nationalmuseum och flera andra, men de tekniker som Ture Sjölander arbetade med var dyra och efter otaliga konflikter fann han sig stå utan resurser.

Han fick i stället förmånen att samarbeta med storheter som Charles Chaplin och Greta Garbo. Kanske lärde han sig av dem att exil är den enda utvägen för att slippa bli krossad. Han flyttade till Australien - långt från ankdammen.

Sjölanders produktion består av fotografier, filmer, böcker, artiklar, textilier, TV-program, videoinstallationer, happenings, skulpturer, grafik, målningar och skulpturer. Men framförallt består den i ett ifrågasättande och skapande liv. Det är detta som får honom att framstå som en av 1900-talets största svenska konstnärer.

En annan banbrytare, Ralph Lundsten, säger i en intervju tidningen SEX, 5, " En tavla kunde på den tiden ( 1800-talet) i stort sett skapa revolution. Idag tittar man slött på alla tusen vernissager som finns. ´Jaha. Mmm. Så duktig han är´, och så gäspar man Om jag vore bildkonstnär idag skulle jag ägna mig åt datorns möjligheter om min ambition vore att göra något nyskapande."

Sherman Price, Rutt Electrophysics, skriver år 1974 till Sveriges Radio-TV:"´Video Synthesis´ is becoming a prominent technique in TV production here in the United States, and I think it will be interesting to give credit to your broadcasting system and personnel for achieving this historic innovation."

Det var Sjölanders banbrytande verk under sextiotalet som Price syftade på. Ingen på Sveriges Radio kunde då förutse vilken betydelse denna innovation skulle få för mediet och Sverige förlorade därigenom en möjlig tätposition i datautvecklingen. De yngre dataanimatörer som nu framgångsrikt lanserar svenska dataspel över världen vet inte heller att de har en inhemsk portalfigur. Om någon av er vill se animationens Gudfader så kan man finna en glimt av honom på Google.

En annan av Sveriges stora nutida uppfinnare, Håkan Lans, har ju förutom sitt välkända navigationssystem även uppfunnit datormusen och färggrafik. De senare uppfinningarna är det emellertid även många andra som gör anspråk på att ha varit först med. Vad gäller datoranimation är emellertid Ture Sjölander onekligen först. Det satt säkert många ingenjörer i sina källare och arbetade med samma saker, men Ture Sjölander var den förste som offentliggjorde resultaten. Han har inte sökt patent och han har inte tjänat pengar på det. Men han har gått till historien som en av 1900-talets stora banbrytare in konsten  och kanske också inom tekniken.

Ture Sjölander har under de senaste decennierna huvudsakligen bott i Australien men även varit verksam i andra asiatiska länder som Papua Nya Guinea och Folkrepubliken Kina.

Efter några decenniers tystnad visades under våren 2004 Sjölanders epokgörande TV-experiment på Fylkingen. Under hösten kommer han att ställa ut målningar på Galleri Svenshög utanför Lund för att fira 40-årsjubileet av sin utställning på Lunds Konsthall. Vad han verkar säga är: Nu när Sture Johannesson har tagits till bröstet, varför inte jag. Jag vet svaret. Sture provocerade med sin anknytning till drogkulturen. Det kan man lättare förlåta. Men Ture Sjölander är en total provokation mot hela den etablerade konstvärlden.

 

Aapo Sääsk, 2004-08-14

 

Kro.kro kro kraxar kråkorna. "Vad menar ni människa  håll dig till ditt staffli! Kunskap är kunskap och konst är konst  och aldrig mötas de två!"


 
THE  GALLERY OF THOUGHT  
The Director

Saask Aapo, Mr.

Biography
Aapo Sääsk was born in 1943 in Estonia and has lived in Sweden since 1944. He attended Brown and Rutgers Universities in the US and Stockholm and Linköping Universities in Sweden. He has initiated, promoted and organized research and development projects in Sweden and abroad.

Financial assistance for the projects was granted by agencies such as World Bank/IFC, ITC/WTO, FAO, EC, EDF, ADB, the Swedish International Development Authority (Sida), the Swedish Fund for Industrial Co-operation (Swedfund), the Swedish Export Council, the Import Promotion Agency for Products from Developing Countries (IMPOD), the Swedish Board for Technical Development (NUTEK), the Swedish Council for Building Research (BFR), and the Industrial Fund of Sweden.

Based on Mr. Sääsk’s recommendations and support, several agro-industrial projects have been established in Third World countries. Extended World Bank, ITC and FAO projects in Tropical Crops have been initiated and Mr. Sääsk’s views and advice solicited by international funding agencies and foreign Governments. Mr. Sääsk has also throughout his entire career, without charge, advised inventors and entrepreneurs, in Sweden and in Third World countries, in the areas of energy, food, water and business development.

In later years, Mr. Sääsk has mainly worked with proprietary technology and has been engaged in mobilizing resources, co-ordinating development work and promoting technical research which resulted in formation of a number of companies.

Education
BA 1964 at Brown University, Providence, Rhode Island, USA
Postgraduate Scholarship 1964-65 at Rutgers University, New Jersey, USA
MA Political Science and Philosophy 1968 at University of Stockholm, Sweden
M.Sc. in Education 1970 at University of Linköping, Sweden
MBA 1973, University of Stockholm, Sweden


Contact address
Scarab Development AB
Nybrogatan 12
SE-114 39 Stockholm
Sweden.
Tel +468-6603970
Fax +468-6629618
E-mail
aapo@scarab.se

Articles
Peace in the Middle East
The Arsenic Challenge

Arsenic poisoning in Bangladesh
Globalization of the good life

Selected articles in Swedish