" The Medium is the Message "
-  Marshall McLuhan.
4 September 1958
 
Sundsvalls Tidning
Sweden
 
by
 
 Aje Morelius
journalist/artwriter
 
 
" Ture Sjolander fastslår, att fotografin är en egen konstart, och som kan drivas lika långt konstnärligt som vilken annan som helst konstart,  t. ex. måleriet eller skulpturen."
 
"FOTOGRAFIEN KONSTNÄRLIGT UTTRYCKSMEDEL"
" Övergår målaren en dag till att skulptera är det väl ingen som tvivlar att han ur det nya materialet kan ge uttryck för sin konstnärlighet. Men om samme man under sitt sökande efter uttryck tar kameran till hjälp och med fotografiet förkunnar sitt budskap blir många betänksamma.
Denna åsikt om konsten innebär att alla som målar eller skulpterar är konstnärer. 
Konsekvensen blir att
 det är uttrycksmedlet som är konst och inte det som uttrycks i det. "
 
 
" Jag uppfattar fotograferingen som en egen självständig konstart och tror på dess enorma utvecklingsmöjligheter i framtiden som självständig konstart."
 
 
 
 
Signatur "Morris"
 
Journalist Aje Morelius
Sundsvalls Tidning - 4 September, 1958.
 
 

 
Tonsättaren Bo Nilsson's brev från Malmberget
1961 - 1962, till 
konstnären Ture Sjolander i Stockholm.

Sista januaris martyrium
 
Bästis !
 
 
Härmed bara en bekräftelse på vårt telefonsamtal.
Jag åtar mig alltså att tillsammans med Ture Sjölander komponera en opera, som tillsvidare kallas "Rättegång i människobröst". Textförfattaren är Carl Fredrik Reuterswärd. Verket kommer att framföras antingen i Stockholm eller på kontinenten.
Ja du Ture. Så hoppas jag att du sänder mig en bunt bilder så jag kan välja ut fyra, resten returneras - och naturligtvis även de fyra, dessa måste jag emellertid få titta på för att veta hur det hela skall låta. Ideen -  som jag vid D hoppas är enastående - kommer att lyfta oss båda upp till berömmelsens himmel. Du - om du inte redan har det - får en publicitet av sällan skådad omfattning. Sänd per express, det kostar kr 1.20
En kirurg skall vi naturligtvis ha med i skådespelet, han skall förslagvis operera i mitten av salen. Även fåglar och allehanda djur skall medverka. En strip-teasedansös spotlight-belyst och illusionister. Oj, det här blir kul värre !
 
Tillgivne vännen
Bobbie Nilsson
 
PS- Just nu får jag ett brev från Fylkingen som talar om att det blir en helafton med musik av Mästaren i Juni. Dom beställer ett verk och jag erbjuder dem en opera. Saken är alltså klar ! Vårt verk ska framföras under Musikfestspelet i Juni på Moderna Museet! Detta är ju alldeles strålande!! Djävlar i Helvetet !!! Sno på med bilder!
Om Du inte tror denna uppgift så går det bra att kolla. Hambraeus, Wiggen, Velin eller Naumann.
 
 
www.sjolander.homestead.com/Nilsson.html
 
 
 
 
 
 
www.newstime2009.homestead.com/