Ture Sjolander
 
Utstallningar/Installations och televiserade konstverk 1961 - 1969
 
Info after 1969 please go to Google Search at Worldwide Web

 
 
1961     Light Paintings, Sundsvalls Museum, Sundsvall,  Sweden
 
 
1963     Light Paintings, Galleri Observatorium, National University Stockholm, Sweden
 
            Light Paintings, White Chapel Art Gallery, London, UK
 
 
1964     "Ni ar fotograferad" (1),  Galleri Karlsson, Stockholm, Sweden
 
 
1965     "Ni ar fotograferad"(2), "The rule of Photography", Lunds Konstahll, Lund, Sweden
 
             "Ni ar fotograferad" (2), "The rule of Photography", Gavle Museum, Gavle, Sweden
 
             "Ni ar fotograferad"(3), "The rule of Photography", outdoor exhibition/installation on
             huge billboards, Stockholm City, Sweden, in connection with his television experiment;
             "The rule of Photography"(4).
             In time, 24 April 1965  inaugural  show at Gyllene Cirklen,
             Stockholm, Sweden with the great muscian Ben Webster as special guest.
 
             "The rule of photography"(4) Film show att Pistol Teatern, Stockholm, Sweden with
             Don Cherry as special guest.
 
             Ovanstaende konstverk/material var utstallda pa en rad andra gallerier runt Sweden,
             samma ar.
              
             Multi Konst, landsomfattande konstprojekt pa 100 olika gallerier runt Sverige med 100
             participerande konstnarer.
             
             Ture Sjolander och Bror Wikstrom planerar ett  samarbete  for televisions experiment,
             Electronic Painting. 
 
 
1966     "The rule of Photography" (5). Second exhibition at Galleri Karlsson, Stockholm, Sweden
             foljt av en rad av andra samlingsutstallningar  runt Sverige, med samma material.
             
             "TIME", Electronic Painting, (Sjolander/Wikstrom) 15 minuters electronic artwork (b/w) televised by
             Swedish Television. 
 
 
1967      "MONUMENT", Electronic Painting, (Sjolander/Weck) 15 minuters electronic artwork (b/w), Swedish Television,
1968      televised  to an approx. of 150 million audience, in several European countries, among them;
             France, Italy, Switzerland. Ett omfattande multimedia project beskrivet i Gene Youngblood's
             book: "Expanded Cinema" 1970 and by a catalogue text by Pierre Restany.
 
1969      "Space in the Brain", Electronic Painting, (Sjolander/Wikstrom/Swanberg/Hoglund) 30 minuters electronic artwork
             (Colour experiment), televised by Swedish Television  in connection with the NASA authentic
             moon landing.
 

Dr. Gary Svensson om Ture Sjölander


 

"Who, in fact, knows anything about pictures? And why do we understand so little about visual semantics? Photography and motion pictures have existed for 100 years, television for 50. Despite this, pictures have not attained more than a purely illustrative function. Why? Probably, because most of our pictures are created by Word people. In fact, roughly half the items on TV today could just as well be broadcast on radio instead." This is a quotation from a paper "The impact of New Technology on the Development of Culture" presented by Ture Sjölander at the World Conference on Culture in Stockholm march 31 -  april 2 1998.

Ture Sjölander (f. 1937), som debuterade med en separatutställning på Sundsvall Museum år 1961, har gjort sig känd som experimentell fotograf och avantgardekonstnär. Till skillnad från flera andra här presenterade konstnärer, finns en del dokumentation om Sjölander. En utförlig tidig presentation återfinns i Konstrevy nummer ett 1963 och en senare i Aktuell Fotografi december 1977. Den tidigare presentationen skedde efter utställningen på Galleri Observatorium med Lars Hillersberg och Ulf Rahmberg, då Sjölander just hade etablerat sig som konstnär.

Samma år medverkade han på en samlingsutställning på White Chapel Art Gallery i London och hade också meriterat sig för Statens Konstnärsstipendium samt Stockholms Stads kulturstipendium. Den senare presentationen från 1977 gjordes efter det att Sjölander producerat en större väv efter fotografiska förlagor till Polar Musik AB.

Sjölander var en pionjär inom det som kom att kallas "new media"  Öyvind Fahlström skrev i förordet till Sundsvallsutställningen:

Till fotografikerna som han kallar dem som känner sig otillfredsställda med dialektiken i den traditionelle fotografens förhållande till motivet: när han ser sig om efter motivet är han motivets suveränt väljande och vrakande herre — i samma ögonblick han rör utlösaren har han blivit motivets slav utan möjlighet att (annat än schatteringsvis) som målaren omforma, utesluta, framhäva i motivet. (Från Öyvind Fahlströms förord "Om Ture Sjölanders fotografik" till utställningen 1961.)

1964 kom Ture Sjölander att bli vida omskriven i samband med utställningen Ni är fotograferad Galleri Karlsson (24/10-13/11). Det är fullt tänkbart att galleriet genom denna kontroversiella utställning genast fann sin status, som ett av Stockholms mest inflytelserika gallerier för politisk konst såväl som för sub- och motkultur. Vid tiden för Sjölanders utställning framfördes stark kritik mot denna, till synes dadaistiska, form av fotografi, bland annat från Ulf Hård af Segerstad. Samma år ställde också en bekant från Sundsvall, Sven Inge de Monér, ut på Galleri Karlsson. Tillsammans med ytterligare en konstnär, Bror Wikström, kom de under sextiotalet att inleda olika samarbeten. De tre intresserade sig för elektroniska bildexperiment där Sjölanders kontakter inom SR/TV kom att spela en avgörande roll. Sjölander beskriver inte 60-talet som revolution utan som en re-evolution och har i efterhand förklarat hur han som konstnär försökte att arbeta med olika typer av medier. Exempelvis med filmerna TIMEoch MONUMENT, vilka båda visats i svensk TV men också uppmärksammats utomlands. Han var en drivande person i projektet "multikonst" som genomfördes av producenten till Monument — Kristian Romare. Detta tas upp i Rune Jonssons artikel från 1977 på följande sätt:

I TV-Aktuellt visade Ulf Thorén upp delar av utställningen och Sjölander myntade begreppet "om man skall ställa ut så skall man ju inte ställa in". Under de två veckor utställningen varade kom det omkring 10.000 besökare, många lockade av TV-presentationen. Detta fick Sjölander att fundera på nya distributionsformer för bildutställningar. Via TV och utomhusutställningar borde publikunderlaget kunna breddas. ("Ture Sjölander – en kuppman inom svensk fotografi", Aktuell Fotografi, 12, 1977.)

Det var många i det tidiga 1960-talet som uppmärksammade Ture Sjölanders konstnärskap. Experimentfilmerna Time och Monument kom att bli höjdpunkten av Sjölanders framgångar under 1960-talet. Bland senare projekt märks Video Nu i Stockholm. I sin breda produktion och ambition har Ture Sjölander bland annat uppmärksammats då han under 1970-talet tagit de första färgfotografierna av Greta Garbo eller haft Sir Charlie Chaplin som modell.Sjölander är numer verksam i Australien.

 

Gary Svensson.

 

Digitala Pionjärer, Carlsson Bokförlag, 2000, sid 64-65